Παράρτημα Ηλιούπολης
Get Adobe Flash player
Πρόσφατα άρθρα
Ιστορικό
Kατηγορίες

Βασική Χρήση

Το πρόγραμμα εκπαίδευσης περιλαμβάνει όλα τα βασικά γνωστικά πεδία που πρέπει να κατέχει ένας χρήστης ηλεκτρονικών υπολογιστών, ενώ με την ολοκλήρωση των μαθημάτων ο εκπαιδευόμενος θα είναι σε θέση να κατανοεί πως μπορεί να αλληλοεπιδράσει με τον υπολογιστή, να εκτελέσει βασικές λειτουργίες, να περιηγηθεί στο Διαδίκτυο και να επικοινωνήσει μέσω email.

Σε επόμενο στάδιο, υπάρχει η δυνατότητα επιλογής και άλλων αντικειμένων εκπαίδευσης όπως Facebook, Skype, eBanking, Taxisnet, ΥouΤube κ.ά.

ΣΕ ΤΜΗΜΑ (10 ΩΡΕΣ) ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ (6 ΩΡΕΣ)
1. Εισαγωγή στα Windows : 4 ώρες 1. Εισαγωγή στα Windows : 2 ώρες
2. Εισαγωγή στο Internet : 3 ώρες 2. Εισαγωγή στο Internet : 2 ώρες
3. Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο (e-mail) : 3 ώρες 3. Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο (e-mail) : 2 ώρες